Kể từ ngày 23/07/2011. Hệ thống Ví điện tử và Hệ thống Sim Đa Năng được truy cập theo 02 tên miền:
- Ví điện tử: https://www.vnmart.vn
- Sim Đa Năng: http://www.simdanang.vn

Quý khách sử dụng Sim Đa Năng. Đăng nhập&Quản lý tài khoản Sim Đa Năng xin quý khách vui lòng truy cập vào trang: http://www.simdanang.vn
ĐT hỗ trợ 1900555577.