Dịch vụ rút tiền từ tài khoản Ví điện tử VnMart về tài khoản ngân hàng là một dịch vụ mở rộng của VnMart, cho phép chủ Ví có thể rút tiền từ tài khoản Ví điện tử về tài khoản ngân hàng với mức phí được người sử dụng chấp nhận.
Ví điện tử VnMart cá nhân là sản phẩm Ví điện tử dùng để mua hàng hóa/ dịch vụ trực tuyến trên các website của doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử VnMart.
Ví điện tử VnMart cá nhân là sản phẩm Ví điện tử dùng để mua hàng hóa/ dịch vụ trực tuyến trên các website của doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử VnMart. Có 2 hình thức để Quý khách có thể đăng ký Ví điện tử VnMart cá nhân.
Để có thể mua hàng trực tuyến thanh toán bằng Ví điện tử VnMart Quý khách phải nạp tiền cho Ví. Để nạp tiền cho Ví thông qua kênh nạp tiền VnTopup, Quý khách thực hiện theo hướng dẫn.
Để mua hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử, Quý khách thực hiện theo hướng dẫn.
Quý khách cần đọc kỹ các mục trong Điều khoản sử dụng trước khi đăng ký tài khoản Ví điện tử VnMart. Đã sử dụng Ví điện tử VnMart có nghĩa Quý khách đã hiểu rõ, chấp nhận và có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng Ví điện tử VnMart.

Text/HTML

   Đóng
Sử dụng menu của module để sửa đổi nội dung

Text/HTML

   Đóng
Sử dụng menu của module để sửa đổi nội dung