Ví điện tử VnMart doanh nghiệp là sản phẩm Ví điện tử dùng để quản lý việc bán hàng hóa/ dịch vụ trực tuyến cho các khách hàng sử dụng hình thức thanh toán bằng Ví điện tử VnMart.
Sau mỗi chu kỳ thanh toán, VNPAY và doanh nghiệp bán hàng trực tuyến chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử VnMart thực hiện thanh toán theo chu kỳ thanh toán.
Quý doanh nghiệp muốn tham gia cộng đồng VnMart xin vui lòng tham khảo Quy trình kết nối cộng đồng VnMart.