Giới thiệu Ví điện tử VnMart

Ví điện tử  VnMart là một sản phẩm thanh toán/ chấp nhận thanh toán trực tuyến của cộng đồng thương mại điện tử VnMart.

Có 2 loại Ví điện tử  VnMart:

     Ví điện tử cá nhân: Dùng để mua hàng hóa/ dịch vụ trực tuyến trên website của các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử  VnMart.

     Ví điện tử doanh nghiệp: Dùng để quản lý việc bán hàng hóa/ dịch vụ cho các khách hàng sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến bằng Ví điện tử  VnMart.

*  Ví điện tử cá nhân

     Mỗi Ví điện tử cá nhân gắn liền với duy nhất một số điện thoại di động.

     Để mua hàng hóa/ dịch vụ vụ trên website của các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán VnMart, Quý khách thực hiện đăng ký Ví điện tử cá nhân và nạp tiền cho Ví.

     Với việc đăng nhập website www.vnmart.vn, Quý khách có thể theo dõi số dư của Ví, kiểm soát việc chi tiêu, đồng thời thực hiện các dịch vụ, tiện ích gia tăng trên Ví (chẳng hạn như: Đặt vé máy bay, In sao kê, hay thực hiện thanh toán các đơn hàng của những giao dịch chưa được thanh toán thành công trước đó, ….)

     Sở hữu Ví điện tử  VnMart cá nhân, khách hàng có thể đăng ký sử dụng gói dịch vụ SMS VnMart được thực hiện trên điện thoại di động, bao gồm: Vấn tin số dư, Nạp tiền điện thoại di động trả trước, Xem lịch sử giao dịch, Thông báo biến động số dư của Ví, …

     Trong thời gian tới, VNPAY sẽ mở rộng các tính năng khác của Ví như rút tiền, chuyển khoản, …

Ví điện tử doanh nghiệp 

     Mỗi doanh nghiệp tham gia cộng đồng  VnMart chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử  VnMart sẽ được cung cấp một số tài khoản  VnMart và mật khẩu để đăng nhập vào website www.vnmart.vn gọi là Ví điện tử doanh nghiệp.

     Hiện tại, Ví điện tử doanh nghiệp có các tính năng sau: Nhận tiền từ Ví điện tử cá nhân sau mỗi giao dịch sử dụng thanh toán bằng  VnMart thành công, Theo dõi giao dịch, Xử lý đơn hàng – cập nhật tình trạng hóa đơn, Vấn tin số dư, In sao kê.

     Trong giai đoạn tiếp theo, VNPAY cũng sẽ triển khai thêm tính năng chuyển khoản giữa các Ví điện tử doanh nghiệp, …