Chủ Nhật, 10/05/2009, 11:11 SA
Mua mã thẻ trả trước   Từ ngày 09/09/2009, Ví điện tử VnMart chính thức giới thiệu dịch vụ Mua mã thẻ trả trước đến khách hàng VnMart. Dịch vụ mới này cho phép khách hàng VnMart có thể sử dụng Ví điện tử mua thẻ game và sử dụng thẻ này để nạp vào tài khoản game online. Hoặc mua thẻ điệnn thoại trả trước.

Điều kiện sử dụng dịch vụ

- Khách hàng sở hữu Ví điện tử VnMart. Nếu chưa có ví, khách hàng đăng ký tại đây.
- Tài khoản VnMart đủ số dư thanh toán.

Khách hàng có thể mua mã thẻ trả trước tại website www.vnmart.vn hoặc bằng tin nhắn SMS gửi 8049.
* Mua qua kênh SMS:

1. Mua mã thẻ cho chính mình
 
Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp:

 
                                              VI  BAN   MãS
ảnPhẩm
   Mậtkhẩu  gửi tới  8049
Trong đó:

VI  BAN: là từ khoá của dịch vụ

MãSảnPhẩm: là các mã thẻ Game, mã thẻ đien thoại (xem trong bảng dưới)

MậtKhẩu: là mật khẩu thanh toán (cũng chính là mật khẩu đăng nhập website www.vnmart.vn)Bảng mã các loại mã sản phẩm được qui định như sau:

STT

Loại thẻ

Mã sản phẩm

Mệnh giá tương ứng
(nghìn đồng)

1

Vcoin

VC20, VC50, VC100

20, 50, 100

2

Vinagame/ Zingcard

VG20, VG60, VG120

20, 60, 120

3

Gatecard

GC20, GC50, GC100, GC200

20, 50, 90, 200

4

OnCash

OC20, OC60, OC100, OC200

20, 60, 100, 200

5

Vgold

VO20, VO50, VO100

20, 50, 100

6

DEC

DE20, DE50, DE100, DE200

20, 50, 100, 200

7

Vinaphone

VP10, VP20, VP30, VP50

10, 20, 30, 50

8

MobiFone

MB10, MB20, MB30, MB50

10, 20, 30, 50

9

Viettel

VT10, VT20, VT30, VT50

10, 20, 30, 50

Ví dụ:

Khách hàng muốn mua thẻ VinaGame mệnh giá 60.000 đồng bằng Ví điện tử VnMart với mật khẩu thanh toán là 123456, soạn tin:   

                                              VI   BAN  VG60  123456   gửi tới   8049

Khách hàng muốn mua thẻ Vinaphone mệnh giá 10.000 đồng bằng Ví điện tử VnMart với mật khẩu thanh toán là 123456, soạn tin:
              
                                              VI   BAN  V
P10  123456   gửi tới   8049

2. Mua mã thẻ cho người khác

Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp:

                                              VI   BAN   MãSảnPhẩm   SốĐiệnThoại   MậtKhẩu   gửi tới   8049

Trong đó:

            
VI  BAN: là từ khoá của dịch vụ
             MãSảnPhẩm
: là các mã thẻ Game

            
SốĐiệnThoại
: là số điện thoại được nạp tiền

            
MậtKhẩu
: là mật khẩu thanh toán

Ví dụ:


Khách hàng muốn mua thẻ Gatecard mệnh giá 50.000đ cho thuê bao 0912345678 bằng Ví điện tử
VnMart với mật khẩu thanh toán là 123456, soạn tin:

                          VI   BAN   GC50   0912345678   123456   gửi tới  8049

Khách hàng muốn mua thẻ Viettel mệnh giá 10.000đ cho thuê bao 0912345678 bằng Ví điện tử VnMart với mật khẩu thanh toán là 123456, soạn tin:
 
                                               
VI   BAN  
VT10   0912345678   123456   gửi tới  8049


* Mua mã thẻ trên Internet:
Để mua mã thẻ trả trước khách hàng thực hiện như sau:
-     Truy cập website http://www.vban.vn/, chọn mục "Sản Phẩm - Dich Vụ" và chọn "Mua mã thẻ" hoặc
-     Đăng nhập tài khoản ví điện tử Vnmart và chọn "Mua mã thẻ".