Chủ Nhật, 09/11/2008, 06:04 SA
Mua hàng trực tuyến sử dụng Ví điện tử VnMart
Danh sách các website bán hàng trực tuyến chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử VnMart

 

Bước 1: Lựa chọn hàng hóa/ dịch vụ và quyết định mua giỏ hàng
-     Tại www.vnmart.vn đã có sẵn các link kết nối đến website của các doanh nghiệp kết nối VnMart.
-     Quý khách xem, lựa chọn hàng hóa trên website và quyết định mua giỏ hàng đã chọn.
-     Lựa chọn hình thức thanh toán bằng ví điện tử VnMart.
Bước 2: Thanh toán bằng Ví điện tử VnMart
-     Xác thực lần 1: Quý khách nhập số điện thoại di động và mật khẩu thanh toán của Ví điện tử


-     Xác thực lần 2: Chờ khi tin có nhắn chứa mật khẩu OTP gửi về điện thoại, quý khách nhập mã OTP này vào màn hình tiếp theo:

Bước 3: Nhận hàng
-     Sau 2 bước xác thực thành công ở trên, Quý khách đã hoàn thành việc thanh toán cho giỏ hàng của mình.
-     Doanh nghiệp bán hàng có trách nhiệm giao hàng cho Quý khách đến địa chỉ được yêu cầu đúng theo chính sách bán và giao hàng của doanh nghiệp.