Chủ Nhật, 09/11/2008, 08:56 CH
Quy trình thanh toán

Bước 1: Đối chiếu doanh số bán hàng
   Kết thúc mỗi chu kỳ giao dịch, VNPAY gửi báo cáo đối chiếu doanh số bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ. Nếu doanh nghiệp đồng ý trên số liệu này, VNPAY và doanh nghiệp sẽ thanh toán cho nhau theo bước 3; Nếu có sự sai lệch về doanh số, 2 bên sẽ phối hợp xử lý theo bước 2.
Bước 2: Xử lý các giao dịch nghi vấn
   Trường hợp số liệu giao dich trong kỳ giữa VNPAY và doanh nghiệp không khớp nhau, 2 bên sẽ phối hợp xử lý các giao dịch nghi vấn; đồng thời tiến hành thanh toán theo bước 3 trên số liệu bé nhất của 2 bên.
   Các trường hợp xử lý giao dịch sẽ được nêu rõ trong các điều khoản của hợp đồng.
Bước 3: Thanh toán
   VNPAY thanh toán cho doanh nghiệp doanh số bán hàng đã đối chiếu thành công.
   Doanh nghiệp bán hàng thanh toán phí dịch vụ cho VNPAY.