Vinaphone khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 14/02/ 2015 đến hết ngày 15/02/2015
MobiFone khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 26/02/2015 đến hết ngày 27/02/2015
MobiFone khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 11/02/ 2015 đến hết ngày 12/02/2015
Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 11/02/ 2015 đến hết ngày 12/02/2015
MobiFone khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 13/01/ 2015 đến hết ngày 14/01/ 2015